Zat Jona echt drie dagen en nachten in de buik van een 'grote vis'? Sceptici beweren dat dit niet kan. Er is onvoldoende zuurstof en er bestaat ook nog zoiets als vertering.

Allereerst is het geen probleem om een vis te vinden die groot genoeg is. Er zijn genoeg grote vissen gevonden met complete dieren in hun maag die groter zijn dan een mens.

De uitdrukking 'drie dagen en nachten' werd algemeen gebruikt voor drie dagen, ook als van de eerste en eerste en laatste dag maar een paar uur meededen. Sommigen menen dat er voldoende lucht in de maag van een vis zit om het die tijd vol te kunnen houden. En zolang je leeft, wordt je niet verteerd.

En hoe zit het dan met het 'uitspuwen op het droge'? Immers, na die drie dagen werd Jona door de vis uitgespuugd op een strand. Ook vandaag de dag spoelen regelmatig 'verdwaalde' potvissen aan op een strand. Het is natuurlijk mogelijk dat dit ook met Jona's vis is gebeurd, maar dat zou wel heel erg toevallig zijn.

De Bijbel laat ons niet in het ongewisse hoe al deze dingen zijn gebeurd. Alles werd door God bestuurd. Nadat Jona ongehoorzaam was geweest, kwam hij in het water terecht doordat God het liet stormen. Vervolgens stuurde God een vis om Jona op te slokken. Nadat Jona had gebeden vanuit het ingewand van de vis, sprak God tot die vis die Jona vervolgens op een strand uitspuwde.

De Bijbel vertelt dus dat God alles stuurde. En als God gaat spreken, gebeuren er dingen die niet wetenschappelijk te verklaren zijn. De sceptici hebben dus waarschijnlijk wel gelijk als ze zeggen dat het hele verhaal van Jona wetenschappelijk gezien niet mogelijk is. Maar gelovigen hebben gelijk als ze zeggen voor God niets onmogelijk is! En dat geldt niet alleen voor het leven van Jona, maar ook voor dat van u! Misschien bent u ook wel bij God vandaan gelopen en/of meent u dat u zoveel gezondigd hebt dat God u nooit meer zal willen zien. Ga dan in gebed tot Jezus en beleid Hem al uw zonden. Dan zult u gered worden, dwars door alle onmogelijkheden heen.

Tot slot zijn er nog mensen die zeggen dat het verhaal van Jona maar een gelijkenis is en niet echt gebeurd. Echter, als de Bijbel een gelijkenis vertelt, staat er altijd bij dat het een gelijkenis is of is het duidelijk uit de context op te maken. Dat is bij Jona niet het geval. Bovendien vergeleek Jezus Zijn eigen dood en opstanding met het verhaal van Jona (Mattheüs 12:40). Dat zou Hij nooit doen als dit een verzonnen verhaal was.