De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
2 Samuël 10:18: Maar de Syriërs vloden voor Israëls aangezicht, en David versloeg van de Syriërs zevenhonderd wagenen, en veertig duizend ruiteren; daartoe sloeg hij Sobach, hun krijgsoverste, dat hij aldaar stierf.
1 Kronieken 19:18: Doch de Syriërs vloden voor het aangezicht van Israël, en David versloeg van de Syriërs zeven duizend wagenen, en veertig duizend mannen te voet; daartoe doodde hij Sofach, den krijgsoverste.
Het Hebreeuwse woord voor 'wagen' (rekeb) kan ook 'troep ruiters' of 'bereden mannen' betekenen. Mogelijk waren er 700 'troepen' van 10 'bereden mannen' elk. De 40.000 ruiters zijn uiteraard de 40.000 mannen te voet.