De meeste mensen zullen het verhaal van Kaïn en Abel uit Genesis 4 wel kennen. Deze beide zonen van Adam en Eva offeren aan God. Het offer van Abel wordt aangenomen, dat van Kaïn niet. Kaïn wordt hier zo boos over dat hij Abel doodslaat. God straft Kaïn en hij moet rondzwerven op de aarde. Dan zegt Kaïn dat hij bang is dat "al wie mij vindt, mij zal doodslaan".

Wie waren al die mensen die Kaïn naar het leven stonden? Adam en Eva waren immers de enige mensen die door God geschapen waren en Kaïn en Abel hun eerste twee kinderen.

Sommige mensen menen dat deze geschiedenis aantoont dat God meer mensen geschapen moet hebben dan alleen Adam en Eva. Dit is echter niet het geval. De Bijbel vertelt duidelijk dat Adam en Eva de enige twee door God geschapen mensen waren. En waarom zou Kaïn bang voor andere mensen moeten zijn? Waarom zou een vreemd volk Kaïn willen doden? De enigen die hiervoor een "reden" hebben, zijn zijn eigen familieleden; die wisten wat hij gedaan had en wilden mogelijk wraak nemen. Laten we eens kijken of dit te rijmen valt met wat de Bijbel verder zegt.

Toen Kaïn Abel vermoordde, waren ze beide al volwassen mannen. Na de dood van Abel, kreeg Eva een zoon die Seth werd genoemd. Die naam betekent "compensatie", "want", zei zij, "God heeft mij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen" (Genesis 4 vers 25). Dat zal niet lang na de dood van Abel gebeurd zijn. Volgens Genesis 5 vers 3 waren Adam en Eva toen 130 jaar oud. In vers 4 staat dat Adam "zonen en dochteren" kreeg die verder niet met name in de Bijbel worden genoemd. Een deel van dit nageslacht zal geboren zijn tussen de geboorte van Abel en Seth. Het is dus heel goed mogelijk dat Kaïn bang was voor zijn eigen broers, zussen, neven en nichten!

Zie ook het artikel "Wie was Kaïns vrouw?".