De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
1 Koningen 4:26: Salomo had ook veertig duizend paardenstallen tot zijn wagenen, en twaalf duizend ruiteren.
2 Kronieken 9:25: Ook had Salomo vier duizend paardenstallen, en wagenen, en twaalf duizend ruiteren; en hij leide ze in de wagensteden, en bij den koning te Jeruzalem.
Het Hebreeuwse woord voor 'stal' (urvah) kan ook 'voerbak' betekenen. Vermoedelijk waren er dus 4000 stallen met elk 10 voerbakken.