Volgens Mattheüs 2 kwamen er na de geboorte van Jezus enkele wijzen op bezoek bij koning Herodes om de nieuwe "koning der Joden" te aanbidden. In het paleis was echter helemaal geen kindje geboren. Herodes raadpleegde de bijbelkenners van toen en die vertelden hem van de profetie dat dé Koning in Bethlehem geboren zou worden. Dus daar stuurde Herodes die wijzen naartoe met de opdracht om na het bezoek terug te komen om de precieze locatie door te geven. Zogenaamd om ook die koning eer te komen bewijzen. In werkelijkheid wilde hij die die nieuwe koning uit de weg ruimen omdat hij zelf koning wilde blijven. Waarschijnlijk geloofde hij niet echt dat dat kindje de nieuwe koning zou worden, maar hij kon beter het zekere voor het onzekere nemen. De wijzen werden echter door God gewaarschuwd om niet terug te gaan naar Herodes, maar via een andere weg naar huis terug te keren. Toen de wijzen maar niet terug kwamen bij Herodes, heeft die vervolgens maar alle jongetjes van 2 jaar en jonger in Bethlehem en omstreken laten ombrengen. Hij had liever alleen dat ene jongetje laten doden, maar zo ging het ook.

De vraag is alleen: waarom vinden we deze vreselijke actie in geen enkel ander document uit die tijd terug? Is het hele verhaal niet verzonnen?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we weten dat Herodes een wreed heerser was die wel meer slachtingen op zijn naam had staan. Bethlehem was destijds maar een klein stadje. Het aantal omgebrachte baby's wordt geschat op 5 tot hooguit 10. En hoe vreselijk dat ook was, het stelde maar weinig voor bij al het andere wat Herodes had gedaan. Vergeleken met de rest was dit een onbeduidend voorval en niet de moeite van het documenteren waard.