De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf en dus onbetrouwbaar is.
2 Koningen 24:8: Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.
2 Kronieken 36:9: Acht jaren was Jojachin oud, als hij koning werd, en regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem, en deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN.
Sommigen menen dat Jojachin 8 jaar was toen zijn vader hem koning maakte. Samen regeerde ze 10 jaar. Toen stierf zijn vader. Jojachin was dus 18 toen hij alleen regeerde.
Een andere mogelijkheid is dat in 2 Kronieken de 10 is weggevallen. Het Hebreeuws kent namelijk geen cijfers en getallen werden met streepjes weergegeven. Een schrijffout is dan snel gemaakt. Het siert overigens de overschrijvers en vertalers dat men deze fout heeft laten staan.