2 Koningen 8:26: Twee en twintig jaren was Ahazia oud, als hij koning werd, en regeerde een jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Athalia, de dochter van Omri, den koning van Israël.
2 Kronieken 22:2: Twee en veertig jaar was Ahazia oud, toen hij koning werd, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Athalia, een dochter van Omri.
Die 42 jaar is zeer waarschijnlijk een schrijffout. Het Hebreeuws kent namelijk geen cijfers. Getallen werden met streepjes weergegeven.
Volgens 2 Kronieken 21:20 was vader Joram 32 en regeerde 8 jaar toen hij stierf. Als Ahazia toen 42 jaar was, was hij dus 2 jaar ouder dan zijn vader. Het zal duidelijk zijn, dat 22 de juiste leeftijd is en 42 en schrijffout.