Volgens Mattheüs 13:31-32 is het mosterzaad het kleinste van alle zaden. Nu is mosterdzaad inderdaad heel erg klein, maar de zaadjes van een orchidee bijvoorbeeld zijn veel kleiner. Heeft Jezus zich hier vergist?

Als Jezus had gesproken op een symposium voor biologen uit de hele wereld, hadden we Zijn uitspraak inderdaad in twijfel kunnen trekken. Hij sprak hier echter met de lokale bevolking. Voor hen was het mosterdzaad wel het kleinste zaadje dat ze kenden. Jezus gebruikt in Zijn gelijkenissen altijd voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden uit het leven van Zijn toehoorders. En die toehoorders hadden nog nooit orchideeënzaad gezien. Het zou dus ook zinloos zijn geweest als Jezus in Zijn gelijkenis orchideeënzaad had gebruikt in plaats van mosterdzaad, alleen maar om wetenschappelijk correct te zijn. De boodschap dat het Koninkrijk van God heel klein begint zou dan niet zijn overgekomen.