Jezus heeft zijn discipelen verteld dat Hij gedood zou worden maar na drie dagen weer uit de dood zou opstaan (Markus 8:31). Maar als Jezus op Goede Vrijdag gestorven is en op Eerste Paasdag (zondag) 's ochtends is opgestaan, dan is Hij toch maar ruim één dag in het graf geweest en niet drie dagen?

Allereerst was het vroeger niet ongebruikelijk dat delen van een dag als hele dag werden gerekend. Dan golden dus ook de laatste uren van de vrijdag en de eerste uren van de zondag als 'dag'. Vrijdag, zaterdag en zondag waren dan dus drie dagen.

Maar Mattheüs 12:40 heeft het toch over drie dagen en drie nachten? Het Hebreeuws kent geen woord voor 'etmaal', dus gebruiken ze de term 'dagen en nachten'. En ook een deel van een etmaal wordt als een volledige etmaal gerekend. Het Grieks (waarin Mattheüs is geschreven) kent overigens wel een woord voor 'etmaal', maar ook hier wordt vaak 'dag en nacht' gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4:2): "En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had...".

Een andere uitleg gaat ervan uit dat Jezus op een woensdag werd gekruisigd. De donderdag erna was een speciale feestdag voor de Joden. Zo'n feestdag werd ook wel met 'sabbat' aangeduid, zodat Jezus dus toch op de vooravond van een sabbat stierf. In dat geval zijn de drie dagen dus de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Het begin van Markus 16 lijkt deze theorie te ondersteunen. Hier staat namelijk dat enkele vrouwen "als de sabbat voorbijgegaan was, specerijen hadden gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging". Dit doet vermoeden dat de kruiden gekocht werden na de sabbat. Aangezien ze op de eerste dag van de week al heel vroeg bij het graf kwamen, konden ze onmogelijk de kruiden op die dag hebben gekocht, dus moesten ze die na een andere sabbat hebben gekocht. Die sabbat was de feestdag op donderdag. Dus: op woensdag stierf Jezus, donderdag was de feestdag, vrijdag kochten de vrouwen de specerijen, zaterdag was de rustdag en op zondagochtend vroeg gingen ze met hun specerijen op pad. Echter, volgens Lukas 23:56 bereidden de vrouwen na de begrafenis van Jezus al de specerijen, dus voor de sabbat. De tijd waarin "hadden gekocht" in Markus 16 staat, is de zogeheten "aoristus". Meestal wordt dit in het Nederlands vertaald met de onvoltooid verleden tijd. De tekst wordt dan dus: "als de sabbat voorbijgegaan was, kochten de vrouwen...". Zo heeft Het Boek het ook vertaald. Dit lijkt de theorie van de woensdag als sterfdag nog beter te ondersteunen. De tekst lijkt dan echter wel in tegenspraak met Lukas 23:56, al staat daar niet dat ze de specerijen direct na de begrafenis gingen klaarmaken. De "aoristus" geeft echter helemaal geen tijd aan, zoals heden, verleden of toekomst. Het valt dan ook niet echt goed in het Nederlands te vertalen. De Statenvertalers hebben er dan ook voor gekozen om in lijn met Lukas 23:56 de tekst te vertalen met: "als de sabbat voorbijgegaan was, hadden [de vrouwen] (al) specerijen gekocht...". Zij gaan dan ook uit van de vrijdag als sterfdag.

Of Jezus nu op een vrijdag of op een woensdag gestorven is, eigenlijk ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat Hij gestorven is en weer is opgestaan. En dat om uw en mijn zonden te kunnen vergeven.