Hoe laat werd Jezus gekruisigd?

Volgens Markus 15:25 was het "de derde ure". Maar volgens Johannes 19:14 was Hij "omtrent de zesde ure" nog niet gekruisigd. Mattheüs 27:45, Markus 15:33 en Lukas 23:44 geven aan dat, terwijl Jezus aan het kruis hing, rond het "zesde uur" er duisternis over de gehele aarde werd tot het "negende uur" toe. Johannes lijkt hier dus abuis te zijn.

Zoals we misschien wel weten begon bij de Joden de dag bij zonsopgang, wat wij 6 uur 's morgens noemen. Maar dat was niet alle volken in de wereld zo. In Athene duurde een dag van de ene zonsondergang tot de andere. In Umbrië (een streek in het midden van Italië) begon en eindigde een dag om wat wij 12 uur 's middags noemen. Johannes woonde in Efeze en Markus woonde in Italië. Zo is het mogelijk dat het "zesde uur" van Johannes vroeger was dan het "derde uur" van Markus.

Calvijn geeft in zijn commentaar nog een andere mogelijkheid: een dag (van 12 uur) werd opgedeeld in 4 delen. Zo heeft Markus het over het derde uur (toen Jezus werd gekruisigd), het zesde uur (toen de duisternis begon) en het negende uur (toen de duisternis voorbij was). Na het derde uur kwam dus niet het vierde uur, maar het zesde uur. Wellicht vond de kruisiging plaats aan het einde van het derde uur en dus tegen het begin van het zesde uur. We weten niet hoeveel tijd er gezeten heeft tussen Johannes 19 vers 14 en vers 18, maar een en ander lijkt vrij snel te zijn gegaan. Het is dus goed mogelijk dat volgens Johannes Jezus aan het begin van het zesde uur gekruisigd werd. Ook in dat geval komen Markus en Johannes dus weer overeen.