De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
2 Samuël 24:9: En Joab gaf de som van het getelde volk aan den koning; en in Israel waren achthonderd duizend strijdbare mannen, die het zwaard uittrokken, en de mannen van Juda waren vijfhonderd duizend man.
2 Kronieken 21:5 En Joab gaf David de som van het getelde volk; en gans Israel was elfhonderd duizend man, die het zwaard uittrokken, en Juda vierhonderd duizend, en zeventig duizend man, die het zwaard uittrokken.
Een verklaring voor het aantal getelde mannen in Israel is dat het in 2 Samuël gaat het om parate soldaten, en in 1 Kronieken om alle mannen van dienstplichtige leeftijd. Het verschil van 300.000 waren dan een soort reservisten.
Een andere verklaring is: volgens 1 Kronieken 27:1 waren er 12x24000 = 288.000 oversten. Mogelijk waren die in 2 Samuël niet meegeteld.