Bible-Science.info

Bijbel en wetenschap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hoofdstuk 1. Inleiding

Je kunt geen wetenschappelijk tijdschrift openslaan waarin niet beweerd wordt dat de aarde miljarden jaren oud is. Bijbelkenners beweren williswaar dat de aarde slechts zo'n 6000 jaar oud is, maar de wetenschap heeft allang bewezen dat dat niet klopt. Toch? Laten we eens proberen te achterhalen wie er gelijk heeft.

Schepping en evolutie

De Bijbel beweert dat God de aarde, en in feite het hele universum, gemaakt heeft in zes dagen. Deze theorie noemen we de creatietheorie of creationisme.

De makers van wetenschappelijke tijdschriften (maar beslist niet alle wetenschappers!) geloven dat miljarden jaren geleden er een bepaalde uitdijing ('oerknal' of 'big bang') heeft plaatsgevonden waaruit de hele kosmos is ontstaan. In de loop van miljarden jaren is hieruit de aarde ontstaan. Uit gesteente zijn eenvoudige eencellige dieren en planten ontstaan die zich verder ontwikkeld ('geëvolueerd') hebben tot het leven zoals we dat nu kennen. Deze theorie noemen we de evolutietheorie of evolutionisme.

Religie en wetenschap

Veel mensen menen dat creatie onderdeel uitmaakt van een religie en niet van de wetenschap. De evolutie zou daarentegen berusten op wetenschap. Dit is echter een misverstand. Maar wel een misverstand dat ervoor gezorgd heeft dat veel wetenschappers niet willen kijken naar Bijbelse verklaringen voor allerlei verschijnselen. En dat veel mensen vinden dat evolutie op scholen onderwezen moet worden en creatie niet.

Het probleem is namelijk dat het leven vroeger is ontstaan danwel gemaakt en dat we niet in een laboratorium kunnen testen hoe dat gebeurd is. Daarom is evolutietheorie eigenlijk geen goed woord. Een wetenschappelijke theorie kan namelijk met allerlei proeven worden uitgetest en daarmee worden aangenomen of verworpen. Met evolutie en creatie gaat dat niet. We kunnen ze daarom beter 'modellen' noemen. Met behulp van allerlei waarnemingen kunnen we dan kijken welk model het meest waarschijnlijke is. Maar omdat het woord 'evolutietheorie' zo is ingeburgerd, zal ik in dit boek ook dat woord gebruiken, hoewel 'evolutiemodel' dus eigenlijk beter is.

Vroeger werden onverklaarbare zaken al snel toegeschreven aan goden of boze geesten. Dat is misschien ook een reden dat veel wetenschappers niet zo happig zijn op bovennatuurlijke verklaringen. We mogen dan ook niet de fout maken om iets dat we niet begrijpen toe te schrijven aan een hogere macht om vervolgens te stoppen met zoeken naar een oplossing. Maar een wetenschapper kan bijvoorbeeld prima geloven dat God alles heeft gemaakt en onderzoeken hoe Hij dat heeft gedaan. God is dus geen opvulling voor de gaten in de wetenschap; Hij is (ook) de Bedenker en Maker van alles wat we wel begrijpen. In hoofdstuk 3 zullen we dit onderwerp wat verder uitdiepen.

Waarom dit boek

Op internet zijn talloze sites te vinden van voor- en tegenstanders van beide theorieën. In dit boekje heb ik geprobeerd beide theorieën aan bod te laten komen. Zelf ben ik creationist, en dus is het niet verwonderlijk dat hier de schepping als winnaar uit de bus komt. Ik heb echter daarbij geen gebruik willen maken van verouderde of foute gegevens die tegen de evolutietherorie getuigen. Daarom heb dit boek ook op internet gezet; nu kan ik het actueel houden. Omdat veel mensen het niet prettig vinden om een boek vanaf een beeldscherm te lezen, stel ik dit boek ook als pdf-bestand beschikbaar. Zo hebt u het gemak van een papieren boek en de actualiteit van een internetsite.

Ik heb dit boek geschreven omdat er christenen zijn die overweldigd zijn door de vele 'bewijzen' voor de evolutie en zich nu afvragen of we de Bijbel wel zo letterlijk moeten nemen. En zo niet, welk gedeele moeten we dan en letterlijk nemen en welk gedeelte niet? Als we het begin van de bijbel al niet letterlijk moeten nemen, wat dan wel? Is Jezus dan misschien toch niet de enige weg tot eeuwig behoud? Hopelijk geeft dit boek u wat meer houvast en stelt het u in staat om vragen van niet-christelijke vrienden, collega's en familieleden te beantwoorden.

Misschien zijn er ook lezers die de Bijbel altijd hebben afgewezen omdat de wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat, of niet hoeft te bestaan om het leven op aarde te verklaren. Hopelijk laat dit boek u tot de conclusie komen dat de Bijbel toch gelijk heeft. En als het verhaal van de schepping klopt en het verhaal van de zondvloed, zou de rest van de Bijbel dan niet waar zijn? Er is een leven na dit leven en in dit leven bepaalt u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen: in de hemel of in de hel. God wil dat u naar de hemel gaat, maar dwingt u niet. De hemel is niet voor mensen die goed hebben geleefd, maar voor hen die geloven dat Jezus ook al hun verkeerde dingen en gedachten (de zonden) heeft vergeven. Hij wil ook u redden van de hel. Het is nog niet te laat; u leeft immers nog...

Reacties

Mocht er iemand zijn die meent dat ik de evolutietheorie tekort heb gedaan, of dat nieuwe ontdekkingen voor of tegen de evolutie getuigen, laat het me dan gerust weten. Uiteraard mag u ook vragen over het geloof en de Bijbel aan me stellen. Er staat al een aantal vragen op mijn site: http://www.bible-science.info/ned, waaronder vragen of de Bijbel fouten bevat.

Gert van den Heuvel

Laatste aanpassing: 12 mei 2016.