Bible-Science.info

Bijbel en wetenschap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hoofdstuk 2. Begrippenlijst

Dit hoofdstuk bespreekt een aantal begippen die nogal eens verkeerd worden begrepen.

Feit

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Dit betekent overigens niet dat feiten altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Wetenschappelijke feiten kunnen veranderen. Zo was het jaren geleden een wetenschappelijk feit dat de zon om de aarde draaide. Men zag immers de zon altijd in het oosten opkomen en in het westen ondergaan. Nieuwe waarnemingen hebben dat feit later ontkracht. Nu is het een feit dat de aarde om de zon draait (en om zijn eigen as).

Wet

In de wetenschap is een wet een omschrijving van hoe de een en ander zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden. We hebben bijvoorbeeld de "wet van behoud van energie". Die wet stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.

Hypothese

Een hypothese is een stelling die nog niet is bewezen, maar wel getest kan worden. Als een test aantoont dat de hypothese onjuist is, dan zal deze aangepast of geheel verworpen moeten worden. Hypothesen waarvan niet is aangetoond dat ze onjuist zijn, kunnen onderdeel uitmaken van een wetenschappelijke theorie.

Theorie

In de wetenschap is een theorie een goed onderbouwde verklaring van een bepaald aspect van de wereld om ons heen. Het moet ondersteund worden door feiten, wetten en hypothesen. Zeg dus nooit dat een bepaalde theorie (bijvoorbeeld de evolutietheorie) 'slechts een theorie' is. Een theorie is echter ook nooit per definitie juist. Vroeger hadden we de geocentrische theorie, gebaseerd op het toenmalige feit dat de aarde in het middelpunt van ons stelsel of zelfs het hele universum staat. Inmiddels is iedereen het er wel overeens dat dit model onjuist is en is het vervangen door de heliocentrische theorie die zegt dat de zon in het middelpunt van het zonnestelsel staat.