Hoofdstuk 1. Inleiding

Je kunt geen wetenschappelijk tijdschrift openslaan of (natuur-) documentaire bekijken waarin niet beweerd wordt dat de aarde miljarden jaren oud is en sommige diersoorten al honderden miljoenen (en sommige zelf miljarden) jaren op onze aardbol rondlopen, -vliegen of -kruipen. Het hele heelal en dus ook onze aarde en het leven zouden (even heel kort door de bocht) door stom toeval zijn ontstaan. Het begon allemaal heel simpel en in de loop van miljarden jaren werd alles steeds complexer. Dit wordt de evolutietheorie, het evolutiemodel of evolutionisme genoemd. Mensen die deze theorie accepteren worden wel evolutionisten genoemd. Veel evolutiewetenschappers hebben overigens een hekel aan de woorden "evolutionisme" en "evolutionist". De achtervoegsels "-isme" en "-ist" duiden op een religie of ideologie zoals humanisme of boeddhisme en evolutie berust op pure wetenschap. In het volgende hoofdstuk gaan we hier nog wat dieper op in. Tegenover het evolutiemodel staat het creatiemodel. Dat gaat ervan uit dat alles is geschapen. Aanhangers hiervan worden creationisten genoemd. De meesten geloven in het scheppingsverhaal zoals deze is opgetekend in Genesis 1. De meeste creationisten zijn jonge-aarde-creationisten. Volgens hen laat de Bijbel geen ruimte voor miljarden jaren en geloven dat alles zo'n 6000 tot hooguit 10.000 jaar geleden door God maakt is. Er zijn ook oude-aarde-creationisten die wel geloven dat alles geschapen is, maar wel de miljarden jaren accepteren. Tenzij anders vermeld, wordt in dit boek met "creationisme" altijd "jonge-aarde-creationisme" boedoeld.

Religie en wetenschap

Het creatiemodel heeft de Bijbel als basis. Veel mensen menen daarom dat het creatiemodel onderdeel uitmaakt van religie en niet van wetenschap. De evolutie zou daarentegen berusten op wetenschap. Dit is echter een misverstand. Maar wel een misverstand dat ervoor gezorgd heeft dat veel wetenschappers niet (willen) kijken naar Bijbelse verklaringen voor allerlei verschijnselen. En dat veel mensen vinden dat evolutie op scholen onderwezen moet worden en creatie niet.

Het probleem is namelijk dat we niet in een laboratorium kunnen testen hoe het heelal en het leven onstaan zijn. Daarom is evolutietheorie eigenlijk geen goed woord. Een wetenschappelijke theorie kan namelijk met allerlei proeven worden uitgetest en daarmee worden aangenomen of verworpen. Met evolutie en creatie gaat dat niet. We kunnen ze daarom beter 'modellen' noemen. Met behulp van allerlei waarnemingen kunnen we dan kijken welk model het meest waarschijnlijke is. Maar omdat het woord 'evolutietheorie' zo is ingeburgerd, zal ik in dit boek ook dat woord gebruiken, hoewel 'evolutiemodel' dus eigenlijk beter is.

Vroeger werden onverklaarbare zaken al snel toegeschreven aan goden of (boze) geesten. Dat is misschien ook een reden dat veel wetenschappers niet zo happig zijn op bovennatuurlijke verklaringen. We mogen dan ook niet de fout maken om iets dat we niet begrijpen toe te schrijven aan een hogere macht om vervolgens te stoppen met zoeken naar een oplossing. (We snappen het niet, dus heeft God het gedaan of gemaakt.) Maar een wetenschapper kan bijvoorbeeld prima geloven dat God alles heeft gemaakt en onderzoeken hoe Hij dat heeft gedaan en hoe alles werkt. God is dus geen opvulling voor de gaten in de wetenschap; Hij is (ook) de Bedenker en Maker van alles wat we wel begrijpen. In hoofdstuk 4 zullen we dit onderwerp wat verder uitdiepen.

Waarom dit boek

Op internet zijn talloze sites te vinden van voor- en tegenstanders van beide theorieën (of eigenlijk modellen). In dit boekje heb ik geprobeerd beide theorieën aan bod te laten komen. Zelf ben ik creationist, en dus is het niet verwonderlijk dat hier de schepping als "winnaar" uit de bus komt. Ik heb echter daarbij geen gebruik willen maken van verouderde of foute gegevens die tegen de evolutietheorie getuigen. Daarom heb dit boek ook op internet gezet; nu kan ik het actueel houden. Omdat veel mensen het niet prettig vinden om een boek vanaf een beeldscherm te lezen, stel ik dit boek ook als pdf-bestand beschikbaar. Zo hebt u het gemak van een papieren boek en de actualiteit van een internetsite.

Ik heb dit boek geschreven omdat er christenen zijn die overweldigd zijn door de vele 'bewijzen' voor de evolutie en zich nu afvragen of we de Bijbel wel zo letterlijk moeten nemen. En zo niet, welke gedeelten moeten we dan en letterlijk nemen en welke niet? Als we het begin van de Bijbel al niet letterlijk moeten nemen, wat dan wel? Is Jezus dan misschien toch niet de enige weg tot eeuwig behoud? Hopelijk geeft dit boek u wat meer houvast en stelt het u in staat om vragen van niet-christelijke vrienden, collega's en familieleden te beantwoorden.

Misschien zijn er ook lezers die de Bijbel altijd hebben afgewezen omdat de wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat, of niet hoeft te bestaan om het leven op aarde te verklaren. Hopelijk laat dit boek u tot de conclusie komen dat de evolutietheorie toch niet zo overduidelijk is bewezen als men vaak beweert. En dat het creatiemodel en daarmee het scheppingsverhaal uit de Bijbel toch wel eens gelijk zou kunnen hebben. En als het verhaal van de schepping klopt, zou de rest van de Bijbel dan niet waar zijn? Er is een leven na dit leven en in dit leven bepaalt u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen: in de hemel of in de hel. God wil dat u naar de hemel gaat, maar dwingt u niet. De hemel is niet voor mensen die goed hebben geleefd, maar voor hen die geloven dat Jezus ook al hun verkeerde dingen en gedachten (de zonden) heeft vergeven. Hij wil ook u redden van de hel.

Reacties

Mocht er iemand zijn die meent dat ik de evolutietheorie tekort heb gedaan, of dat nieuwe ontdekkingen voor of tegen de evolutie getuigen, laat het me dan gerust weten. Uiteraard mag u ook vragen over het geloof en de Bijbel aan me stellen. Er staat al een aantal vragen op mijn site: https://www.bible-science.info, waaronder vragen of de Bijbel fouten bevat.

Gert van den Heuvel

Laatste aanpassing: 20 juni 2024.